Google Maps Zoom In
Chengxi Shipyard Co., Ltd.

Address:
No 1 Hengshan Road
214433 Jiangyin, China
Tel.: +86 510 81668150/51
Fax: +86 510 81668800
Chengxi Shipyard Co., Ltd.